×

Cookies

Táto webová stránka používa cookies na uľahčenie navigácie, registrácie a zhromažďovania štatistických údajov. informácie uložené v súboroch cookie používa spoločnosť dTest, o.p.s. povolením uloženia súborov cookie vo vašom nastavení webového prehľadávača súhlasíte s ich používaním. Ak sa chcete dozvedieť, ako zakázať súbory cookie, kliknite na tlačidlo "Ďalšie informácie".

Zistiť viac
illustration

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúci text vám priblíži, aké informácie o vás zhromažďujeme v rámci kampane Chcem slnečnú energiu a akým spôsobom to robíme. Ak máte v tomto smere nejakú otázku, kontaktujte nás cez formulár na www.dtest.cz/kontakt alebo e-mailom dtest@dtest.cz a my vám radi pomôžeme.


1. Právny rámec

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).


2. Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: dTest, o.p.s.

Sídlo a kontaktná adresa: Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10

IČ: 45770760

Telefón: +420 241 404 922

E-mail: dtest@dtest.cz


3. Opodstatnený dôvod a účely spracovania osobných údajov

V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad pozostávajúci zo zákonného dôvodu a účelov spracovania osobných údajov, ktoré robíme pri realizácii kampane: Chcem slnečnú energiu. Ďalej tu nájdete aj zhrnutie osobných údajov a informácie o tom, odkiaľ údaje zisťujeme. Informácie o cookies sú k dispozícii tu.

Zákonný dôvod Účel Údaj Zdroj údajov
Plnění smlouvy Realizácia hromadného nákupu fotovoltaických panelov, súvisiacich služieb a príslušenstva v rámci kampane Chcem slnečnú energiu. Účelom bude vyhodnotenie požiadaviek a potrieb prihlásených používateľov, následné rokovanie s dodávateľmi a informovanie o výsledku rokovaní. V nadväznosti na to aj oznámenie konkrétnej ponuky na uzavretie zmluvy. (KWp). Meno, priezvisko, pohlavie, e-mail, telefón, adresa, prípadná orientácia strechy (svetová strana), sklon strechy, plocha na umiestnenie panelu (m2) a požadovaný výkon FV elektrárne. Registračný formulár na stránke chcislunecnienergii.cz a ďalších formulároch na webe po pripojení sa ku kampani.

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Pri realizácii kampane Chcem slnečnú energiu nám pomáha spracovateľ Deco Proteste, DECO PROTESTE Editores, Lda., Av. Eng. Arantes e Oliveira 13, 1900-221 Lisboa, Portugalsko, ktorý prevádzkuje web chcislunecnienergii.cz, spracováva a vyhodnocuje vaše údaje, aby sme vedeli, čo máme od dodávateľov fotovoltaických panelov, súvisiacich služieb a príslušenstva požadovať a ako máme s nimi vyjednávať.

Údaje vašich preferencií v súvislosti s fotovoltaickým panelom: použijeme aj pri vyjednávaní s dodávateľmi, aby sme dokázali zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky. V súlade s podmienkami kampane dáme vaše údaje aj dodávateľovi, ktorý ponúkne najlepšie podmienky pre vaše potreby.

Neodovzdávame vaše osobné údaje akejkoľvek tretej strane na marketingové účely, ani mimo priestor EÚ.


5. Čas uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať štyri roky. Jeden rok je vyhradený na realizáciu kampane Chcem slnečnú energiu a následných dodavok fotovoltaických panelov, súvisiacich služieb a príslušenstva. Nasledujúce tri roky sa údaje uchovajú v zákonnej trojročnej premlčacej lehote na prípadné uplatnenie majetkového práva voči správcovi.


6. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na našich vyššie uvedených kontaktoch môžete uplatniť nasledujúce práva:

  1. na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobnom údajom aj k iným informáciám týkajúcich sa spracovania údajov;
  2. na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, s prihliadnutím na účel spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, aj poskytnúť dodatočné prehlásenie;
  3. na vymazanie (,,právo byť zabudnutý“), čo znamená, že vaše údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak už nebudú potrebné na účely, na ktoré ste nám ich poskytli, alebo si účasť v kampani Chcem slnečnú energiu rozmyslíte;
  4. na obmedzenie spracovania osobných údajov;
  5. vzniesť námietku proti spracovaniu údajov na základe nášho oprávneného záujmu;
  6. na prenositeľnosť osobných údajov podľa podmienok uvedených v článku 20 GDPR.

V súvislosti s právom na opravu osobných údajov budeme radi, keď nás budete informovať o akejkoľvek zmene vami uvedených údajov, aby sme za vás mohli vyjednávať s dodávateľmi čo najpresnejšie.

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom elektronickej podateľne dostupnej na webe úradu (www.uoou.cz).